Citycoco ett klokt val!

Citycoco ett klokt val!

 

Citycocos elektriska scooters kan som Moped Klass 1, benämns ibland EU-moped, köras i hastighet upp till 45 km / timme. Räckvidden är beroende av använd hastighet och de åkandes vikt. Efter en fulladdning når man normalt närmare 40 km.Våra e-scooters är utrustade med en 1.000 W elmotor och ett 60 V Li-jon batteri på 12Ah. Laddningstiden för batteriet är cirka 6 timmar.

De främre och bakre skivbromsarna, dubbelsitsen och de hydrauliska stötdämparna ger en bekväm, säker och trevlig åktur. Använd Din CityCoco för en trygg, ekonomisk och miljövänlig förflyttning.

Du kan lagligt köra CityCocos elektriska scooter som Moped Klass 1 i trafik med iakttagande av gällande  bestämmlser. Produkten har EEG- och CoC-certifikat, vilket också innebär att scootern kan registreras hos Transportstyrelsen och därmed få en registreringsskylt som monteras bak.

Det finns inget behov av att besöka en bensinstation när du använder CityCoco e-scooter, den ger inga utsläpp och heller inget oljud. Alla våra CityCocos har löstagbart batteri. En mycket viktig detalj som gör det enkelt att ladda batteriet hemma, på arbetet eller var helst det finns ett tillgängligt eluttag. Det är med andra ord lika enkelt att ladda CityCocons batteri som batteriet i Din mobiltelefon eller bärbara dator. Det här batteriet är bara lite större.

Här vill vi passa på att påpeka att det är klokt att ha ett extra batteri så att Du inte är hindrad att ta Dig längre sträckor än vad en laddning räcker för.

Viktigt: CityCoco e-scooter är ett fordon i kategorin AM. Ett motorfordon i AM-kategori får framföras av en person som har vanligt körkort alternativt ett begränsat sådant. Om du har ytterligare frågor angående rätt att framföra en CityCoco, vänligen kontakta Transportstyrelsen.

Trafikförsäkring krävs naturligtvis för Din och andras säkerhet. Lätt att teckna hos Ditt vanliga försäkringsbolag.

CoC-dokumenten, Certificate of Conformity och EU Certificate of Conformity innehåller CityCocons tekniska specifaktioner, egenskaper och data som krävs för fordonetsregistrering.

CE-märkningen har skapats enligt befintlig EU-lagstiftning för att säkerställa säkra produkter för slutanvändare. CE-certifikatet bevisar att produkterna överensstämmer med EU-förordningen 765/2008 och att de  kan säljas och användas inom EU.

RÅD OM BATTERI, underhåll och laddning:

Om batteriet inte används ofta måste det laddas minst var 30:e dag.

Som sagts ovan – beställ gärna ett extra batteri så Du aldrig är hindrad att använda Din CityCoco

DE VIKTIGASTE aspekterna att följa när Du köper en elektrisk scooter:

• Varje fordon måste åtföljas av CoC-dokument – en förutsättning för typgodkännnande

• Varje fordon måste ha en VIN-kod och en typskylt

• Godkännandet av typskylten måste vara i enlighet med typgodkännandet

Du kan köra e-scooter på en vanlig väg. I vissa fall på en cykelväg om denna inte har skyltat förbud mot mopedtrafik. CityCocon får naturligtvis inte köra på en gångväg eller på en trottoar. Men detta är kanske ganska självklara detaljer.                                

Tänk också alltid på att ett mycket tyst fordon medför största möjliga ansvar att Dina medtrafikanter uppmärksammar Ditt fordon i tid för att undvika varje möjlighet till obehag och/eller olycka.

När man åker Moped Klass 1 måste man bära godkänd hjälm. Hjälmen och hjälmvisiret måste uppfylla E-regel nr. 22 och  vara typgodkända.

error: Content is protected !!
Skip to content